Güney Kıbrıs’ın Avrupa Komisyonu’ndan, Komisyon’un hellimle ilgili önerisindeki dört noktada değişiklik yapılmasını istediği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Lefkoşa: Hellim Anlaşmasıyla İlgili Olarak AB’den Dört Değişiklik İstedi” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın bu hususta savcılık makamlarının da uzman görüşüne sahip olduğunu ve bunların, Komisyon’un formülünün Rum kesiminin egemenlik haklarının değerini düşürdüğü düşüncesinde olduğunu iletti.

Pavlos Ksanthulis imzasıyla yayımlanan Brüksel çıkışlı haberinde, Lefkoşa Rum kesiminin Brüksel’e, AB’nin, hellimin menşe ismi korumalı ürün olarak tescil edilmesine ilişkin önerisinde değişiklik yapılması için dört değişiklik önerisi içeren liste sunduğunu kaydeden gazete, Rum kesiminin değişiklik listesinin, Brüksel’in, konuyla ilgili nihai kararlar alınması için, AB’nin Kıbrıs’la ilgili ad hoc çalışma grubu çerçevesinde yarın yapılması beklenen görüşmeyi ertelemesine yol açtığını haber verdi.

Gazete, elindeki bilgilere dayandırdığı haberinde, Rum hükümetinin, Avrupa Komisyonu’nun hellimle ilgili önerisinde esaslı değişiklik yapılmasıyla ilgili talebinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in direktiflerinin akabinde, Rum kesiminin AB’deki Daimi Temsilciliği tarafından ortaya konulduğunu da belirtti.

Anastasiadis’in elinde, Rum Yönetimi Başsavcılığının konuyla ilgili uzman görüşünün bulunduğunu belirten gazete, savcılık makamlarının, Brüksel’in hellim meselesindeki tavrının, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” egemenlik haklarını olumsuz anlamda etkilediği düşüncesinde olduğunu yineledi.

Gazete, Rum kesiminin istediği değişiklikleri ise kısaca şöyle özetledi;

“1. Hallumi/hellimin menşe ismi korumalı ürün olarak onaylanması formülünün, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin patent almak için başvuru yapması olası bütün ürünler için değil, yalnızca ve tek olarak bahse konu ürün için ilgili olması gerekir. Gazetenin de ifşa ettiği üzere, Komisyon’un bu husustaki önerisi ters yönde hareket etmekte ve hallumi/hellimde izlenen metodun, patent alınmasına ilişkin bütün başka durumlarda da takip edilmesini öngörmektedir. Komisyon bu şekilde Lefkoşa’yı, patent konusunda gelecekte yapılacak bütün başvurularla ilgili olarak, iki toplumlu bir motif konusunda, önceden taahhüt altına sokmaya çalışıyor. Aynı zamanda teknik bir konuyu politize ediyor ve üye bir devletin egemenlik haklarını da açık bir şekilde by-pass ediyor.”

2. Lefkoşa, hallumi/hellimin menşe ismi korumalı ürün olarak onaylanmasına paralel ve eş zamanlı olarak, Kıbrıs Türk toplumu tarafından üretilecek olan hellimin ateşkes hattından geçmesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal liman ve havalimanlarından ihraç edilmesi için, Yeşil Hatla ilgili 866 numaralı yönetmelikte değişiklik yapılmasını da istiyor. Aksi halde, Yeşil Hat Tüzüğünde eş zamanlı değişiklik yapılmazsa, hellim sertifikalı ve onaylı olarak işgal altındaki bölgelerden, “doğrudan ticareti” pratik hale getirerek, “doğrudan” ihraç edilecek. Bundan dolayı Lefkoşa Komisyon’a, hallumi/hellimin menşe ismi korumalı ürün olarak tescilinin, Yeşil Hat tüzüğünde değişiklik yapılmasıyla eş zamanlı olması gerektiğini bildirdi.

3. Lefkoşa Brüksel’in, işgal altındaki bölgelerdeki hellimin standardizasyonuyla ilgili olarak, Veritas şirketi tarafından yalnızca Kıbrıs Cumhuriyetine değil Komisyon’a yönelik olarak da altı ayda bir rapor sunulmasıyla ilgili öneri maddesinden memnun değildir. Lefkoşa’yı özellikle rahatsız eden şey, Brüksel’in raporları Kıbrıs Cumhuriyeti’yle eş zamanlı olarak doğrudan bu şirketten almaya çalışmasıdır.

4. Komisyon’un hellimle ilgili önerisinde, Brüksel’e AB müktesebatının onaylanması konusunda yürütme rolü verilmeye çalışılıyor. Ki bu da yalnızca üye devletlere aittir.”

Rum kesiminin istediği değişikliklerin, Brüksel’in, konuyla ilgili nihai kararlar alınması için, AB’nin Kıbrıs’la ilgili ad hoc çalışma grubu çerçevesinde yarın yapılması beklenen görüşmeyi ertelemesine yol açtığını yineleyen gazete, AB merkezindeki çevrelerin, problemlerin aşılacağı ve önümüzdeki Ekim ayı içerisinde hellim konusunda nihai bir anlaşma olacağı değerlendirmesi yaptıklarını kaydetti.

Gazete son olarak, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Avrupa Komisyonu, İngiltere, İsveç ve Finlandiya’nın, hellim konusuna, Kıbrıs Türk toplumu lehine müdahil olduklarını da ekledi. 

Share: